domenica 11 ottobre 2009

Influenca e shqipes tek gjuha sanskritishte

Ka shumë fjalë që sanskritishtja ndan me shqipen, dhe që në shqip ato përdoren edhe sot. Madje fjalë që shkojnë deri në Himalaje ku një popullësi atje i thotë numrat si në shqip, p.sh shtatës i thotë shtatë. Po paraqesim një listë të fjalëve në sanskritisht, të cilat janë të njëjta me ato në shqip.

SANSKRITISHT

SHQIP

name

emri (nga nami që e ka edhe shqipja)

nata

nata

çlath

çlith (pra lëshoj)

da

dha

varga

varg

viçesa

viç

bahra

barra

giri

guri

arita

arrita

vartitum

vërtita

peja

pija

ulka

yllka

pa

pa

trapa

trup

krimi

krimbi

arja

ari

krija

kryeja

ka

lipsu

lipës

lap

llap

ratha

reth

prer

prer, prej

paka

pjek

vrana

e vrame

vali

val

trut

tret

tiras

thërras

tila

thela

vasu

vash

val

vall

vas

vesh

kleça

kleçka

suni

çuni

nusa

nusja

ramja

i ramë

vasa

vise

supa

supa

fal

fal

man

mand, mendoj

gata

gota

tata

tata

gatita

gatita

bhuta

bota

pura

para (pra që është përpara)

anu

anë

Për gjetjen e shqipes në këtë gjuhë ka dy shpjegime të arsyeshme.

Së pari këto fjalë janë futur në këtë gjuhë nga popullësia pellazgo ilire që sundoi këto territore për mijra vjet. Nga përdorimi që i bëri klasa e lartë, këto fjalë mbetën në gjuhën e shkruar siç ishte sansktitishtja, pasi shkrimi ishte privilegj i klasës sunduese dhe të diturve.

Së dyti teoria që po zë vënd kohët e fundit nga gjuhëtarët është fakti se gjuha shqipe mund të jetë nëna e gjuhëve indo-europiane.

Megjithatë nuk ka rracë indo-europiane dhe as gjuhë indo-europiane. Gabimisht fjalët shqipe që gjenden tek sanskritishtja i kanë edhe shumë gjuhë indo-europiane, dhe është kjo aryeja që thuhet se ka një gjuhë të përbashkët indo-europiane. Nëse studiuesit e gjuhëve do të njihnin më mirë shqipen nuk do ta bënin një gabim të tillë.

Marrë nga libri Roli pellazgo – ilir në krijimin e kombeve dhe gjuhëve evropiane i autores Elena Kocaqi

Nessun commento:

Posta un commento